Shirley Fehr

GESPECIALISEERD IN COMPLEXE SCHEIDINGEN

 

ARBEIDSCONFLICTEN

 FAMILIECONFLICTEN, ZAKELIJKE CONFLICTEN

WERKERVARING EN OPDRACHTGESCHIEDENIS

  • JEUGD GGZ/RIAGG AFDELING JEUGD (Drama/Kindertherapeut; Management RIAGG Afdeling Jeugd) RIAGG Amersfoort e.o.; RIAGG Westelijk Utrecht (ALTRECHT)
  • ENVER regio Zuid Holland Zuid (Regiomanager en ontwikkelen management development programma)
  • Freelance trainer Politie
  • Opdrachten

In opdracht van bestuur een Inventariserend onderzoek naar hoge frequentie klachten van cliënten op een zorgafdeling van een Thuiszorgorganisatie uit te voeren. Tevens de vervolgopdracht om een deskundigheidsprogramma en coaching te verzorgen voor team en management.

In opdracht van bestuur en regiomanagement van Thuiszorgorganisatie in regio Dordrecht, Zwijndrecht en Ridderkerk teamcoachtrajecten (van 4 bijeenkomsten) te bieden aan 13 thuiszorgteams, gericht op verbetering teamresultaat, communicatie, klantgerichtheid en reflectie op professioneel handelen.

In opdracht van Regiogemeente Arnhem, Wageningen en Ede, op basis van innovatiebudget; het aanbieden van trainingen aan Wijkteams. Trainingen gericht op handelen in complexe scheidingen (zowel basis als verdiepingsniveau), psycho-educatie voor ouders in scheiding en training on the job.

In opdracht van bestuur en hoofd HRM van onderwijsinstelling te Zwolle; het aanbieden van mediation in docententeam en advisering aan bestuur.

Notariaat: Advies en herstructurering arbeidsverhoudingen, coaching management, sanering formatie en ondersteuning bij werving en selectie kandidaat notarissen.

Mediations: Burenconflict, complexe echtscheidingen, familie-mediation, zakelijke mediation

Individuele coachingtrajecten: Arbeid gerelateerd, of gericht op vragen in het kader van persoonlijke ontwikkeling

EXPERTISE GEBIEDEN

MANAGEMENT DEVELOPMENT (Ontwikkelen van persoonlijk en gedurfd leiderschap)

TEAMONTWIKKELING (In beweging zetten van wat vast lijkt te zijn gelopen)

OMGAAN MET KLACHTEN (Waar ben ik de verbinding kwijtgeraakt)

BEROEPSCODE EN RICHTLIJNEN (Tegen wie wilt u sorry zeggen)

OMGAAN MET LASTIG GEDRAG

EFFECTEN VAN TRAUMATISCH ERVARINGEN OP DE ONTWIKKELIG VAN KINDEREN

Mijn motto’s

“LISTEN, OR YOUR TONGUE WILL MAKE YOU DEAF”

Zonder oordeel openstaan voor het verhaal van de ander. Oplossingsgericht werken houdt in dat je gespitst bent op wat wèl werkt, dat u met uw oren luistert en niet met je tong. De ander, het team, stimuleert om te stoppen met wat nìet werkt. Gerichtheid op verbeteringen en stap voor stap uw doel bereiken.  Om de verander behoefte te verduidelijken en helder te definiëren wat de gewenste  situatie is. Een krachtige benadering om veranderingen bij mensen en teams teweeg te brengen.  

“ALS JE ALLEEN REIST DAN GA JE SNELLER, REIS JE SAMEN DAN KOM JE VERDER”

De kracht van het team benutten en de onderstromen mogen benoemen.  De juiste vragen stellen om het gesprek te kunnen voeren wat nog niet gevoerd is. Stimuleren van een verandering wat van binnenuit het team mag komen. Een helder model hanteren als basis voor het versterken van het onderlinge vertrouwen, de fases van de teamontwikkeling kunnen benoemen, het team prikkelen en in beweging brengen bij stilstand, over de drempel helpen en vervolgens weer loslaten.

HEALING, BETEKENT NIET DAT DE VERWONDING NIET MEER BESTAAT. HET BETEKENT DAT HET NIET MEER ONS LEVEN BEHEERST”.

Het valt niet mee om over uw pijn, verdriet en angst heen te stappen en een hand uit te steken ter verzoening wanneer je in conflict ben met elkaar. De vraag “GAAT U VOOR UW GELUK OF VOOR UW GELIJK”? kan je tot bezinning brengen. Maar als de verwonding diep zit, wat helpt dan om het belang van de verzoening weer in vizier te krijgen?

Erkenning bieden voor de onderstroom biedt rust, haalt de stress naar beneden. Het brein is weer in staat om anders te reageren, dan vanuit zich bedreigt voelen. Daarnà wordt, in fases, gewerkt aan het nemen van verantwoordelijkheid voor de stappen die genomen moeten worden. Soms omdat men van standpunten naar belangen moet komen. Het conflict sleept zich maar voort. Het is slopend voor partijen.

Soms omdat andere betrokkenen, zoals de kinderen, de last en de druk niet meer kunnen dragen van hun machteloze positie in de strijd tussen hun ouders.

Soms omdat het tijd is om de ander te laten gaan, vechten hechten is geworden, te kiezen voor een nieuw perspectief en jezelf weer te hervinden. 

“STAY AWAY FROM NEGATIVE PEOPLE. THEY HAVE A PROBLEM FOR EVERY SOLUTION”

Gecertificeerd consultant TTI Success Insights, Gedrag & Drijfveren en Emotionele intelligentie

Het DISC-model van William M. Marston biedt de basis voor het verkrijgen van inzicht in het van nature aanwezige voorkeursgedrag van iemand en het (respons) gedrag wat iemand toont in o.m. de werkomgeving. Drijfveren, volgens de zes beschrijvingen van Spranger, geven weer wàt je beweegt, wat motiveert in het leven, kortom: “waar u uw bed voor uitkomt”.

Emotionele intelligentie van TTI Success Insights

Emotionele intelligentie haalt naar boven in hoeverre iemand in staat is om de eigen emoties en die van anderen aan te voelen, te begrijpen, te verwerken en te reguleren.

CONTACT
OPNEMEN?

Intercollegiaal

Praktijk voor mediation,
(team) coaching training en interim management
Van Dam van Isseltweg 9
4191KC Geldermalsen

mr. S. E. P. C. Fehr (Shirley)
Tel: 06 – 57 99 18 21
e-mail: info@intercollegiaal.nl
shirleyfehr@intercollegiaal.nl

In samenwerking met:
Korver Mediation
Kind uit de Wind

Twijfel niet..