Trainingen

Management trainingen gaan vaak over management vaardigheden. In deze training gaat het over leiderskwaliteiten. Na het volgen van deze training, die begint met het testen van jouw emotionele intelligentie ( Motivatie, Zelfbewustzijn, Zelfregulatie, Sociaal bewustzijn en Sociale regulatie) in de Basistraining  ben je in staat om de volgende vragen te beantwoorden: 

 • Wat wil je zijn, een manager of een leider, waar zit jouw kracht? 
 • Of kies je ervoor om een manager met leiderskwaliteiten te zijn? 
 • Ga jij verbindingen aan of liggen hier belemmeringen? 
 • Hoe ga jij om met je kwetsbaarheid?
 • Hoe ziet gedurfd leiderschap er voor jou uit? 

Welke stijl van leidinggeven je ook hebt, weten wat het effect van jouw gedrag is op anderen, stelt je in staat om resonantie te verkrijgen, je impact te vergroten. Het effect van persoonlijk leiderschap gaat verder dan de overtuiging en gevoel van urgentie bij je team op te roepen bij een te behalen resultaat. Mensen verwachten van een leider ook steun en emotionele betrokkenheid.

De wijze waarop we ons manifesteren in ons persoonlijk leven en in onze werksituatie heeft een basis waarin ons handelen al van jongs af bepaalde kenmerken heeft. Daarnaast ontwikkelen we gedrag op basis van onze ervaringen en aanpassingen aan het sociale leven. Van belang voor communicatie en interactie met anderen is om hier weet van te hebben. 

In vervolgtraining Leiderschap (Verdieping) wordt nader ingegaan op Gedrag & Drijfveren. 

In conflictsituaties wordt meestal snel duidelijk wat ons gedrag bij anderen oproept en omgekeerd welke rode knoppen anderen bij ons indrukken. Met name in de samenwerking met anderen biedt inzicht in deze patronen veel op. Leidinggeven vraagt een verhoogde interesse voor en kennis van de eigen gedragskenmerken en onderliggende motieven.

Wil je in een persoonlijk gesprek nagaan of de Basis training Leiderschap iets voor jou is of juist de Verdiepingstraining Leiderschap, neem dan contact met mij op en we plannen een afspraak online!

“Laffe leiders zijn vaak de oorzaak van arbeidsconflicten”

Training Leiderschap (Basis)

Wil je manager zijn of leider? Deze vraag ga je tijdens de training leiderschap onderzoeken. Deze training richt zich op persoonlijke kwaliteiten die je in kunt zetten in het leidinggeven aan teams.

Het gaat in op wat jou belemmert of juist stimuleert om je positie in te durven nemen. Het resulteert ook in een ontwikkelplan voor de doorontwikkeling van jouw emotionele intelligentie. Onder ogen zien wat nog ontwikkeld moet worden en vaststellen wat er al is, vormt de eerste stap in jouw leiderschapsontwikkeling.

(In de verdiepingstraining Leiderschap gaan we een stap verder en onderzoeken we gedrag en drijfveren en de wisselwerking met anderen).

De volgende onderdelen komen in deze Basis training aan de orde

Persoonlijk leiderschapsprofiel

 • Zicht krijgen op de eigen emotionele intelligentie (EQ rapportage TTI Success Insights analyse: zelfregulatie, empathie, motivatie, zelfbewustzijn en sociale vaardigheden) als basis voor je ontwikkelplan
 • Onzekerheid: wat zijn jouw angstmomenten tijdens het leidinggeven?

En hoe overwin je die?

 • Welke invulling geef jij aan het begrip Authentiek leiderschap?

Omgaan met lastige situaties

 • In staat zijn om met lastige situaties om te gaan en het moeilijk te hanteren gedrag van anderen te duiden en de menselijke graad te onderscheiden
 • Signaleren van een ‘kritiek’ moment en met een sterk motief en gezond verstand een besluit durven nemen
 • Ontdekken wat de omvang is van jouw “ m2 Moed “

De training bestaat uit 4 dagdelen van 3,5 uur. Voor trainingsdagen 2, 3 en 4 moet een thuisopdracht worden gedaan. Na deelname aan de training heb je inzicht in wat je reeds in huis hebt om leiding te kunnen geven aan een team en wat nog verder ontwikkeld dient te worden.

Je kunt hiermee direct instromen in de verdiepingstraining Leiderschap. Naast een aantal verplichte modules is een deel ook modulair aan te passen aan jouw behoefte c.q. ontwikkelplan. Ten behoeve hiervan vindt een individueel coaching gesprek met je plaats (online).

Data: Donderdag 20 januari 2022, 3 februari, 17 februari, 10 maart

Tijd: 09.30 – 14.00 uur

Locatie: wordt nog bekend gemaakt bekend (centrale plaats midden Nederland)

Kosten: EQ rapportage  € 175,00 + kosten training € 840,00 (geen btw verschuldigd)

Inclusief: individueel coaching gesprek online.

In company mogelijk (vraag kostenoverzicht aan)

“Management is de dingen goed doen. Leiderschap is de goede dingen doen”  

Training Leiderschap (Verdieping)

Wil je manager zijn of leider? Deze vraag ga je tijdens de training leiderschap verdiepend onderzoeken. Deze training richt zich op persoonlijke kwaliteiten die je in kunt zetten in het leidinggeven aan teams. De bronnen van waaruit jij je kracht put komen in het vizier.

Het gaat in op wat jou belemmert of juist stimuleert om je positie in te durven nemen. 

De wisselwerking tussen jouw gedrag en die van anderen vormt je ‘paspoort’ in het betreden

van het grondgebied van de ander. Meer kennis en inzicht zullen de communicatie en de relatievormen een nieuwe booster geven.

Datzelfde geldt voor het (h)erkennen van jouw drijfveren en die van de ander. Een groeiend inzicht in de bron van conflicten en hiermee meer compassie voor de ander. De basis voor een complemetaire en dynamische samenwerking.

De volgende onderdelen komen in deze training aan de orde

Persoonlijk leiderschapsprofiel

 • Emotionele intelligentie  (EQ: zelfregulatie, empathie, motivatie, zelfbewustzijn en sociale vaardigheden) als basis voor je ontwikkelplan

( òf gebruik van jouw EQ rapportage TTI Success Insights analyse uit de Basis training) 

 • Gedrag en Drijfveren (uitgebreide rapportage TTI Success Insights analyse) en de wisselwerking met anderen   

Opstellen van een ontwikkelplan op basis van de adviezen uit de rapportage

Communiceren      

 • Paradigmashift van Klachtgericht naar Oplossingsgericht commuiceren
 • De do’s en dont’s bij de profielen uit Gedrag & Drijveren analyses 
 • De kunst van het vragen stellen en de opbrengsten hiervan
 • Presentatie cliënten en helpende vragen (Roltypen: Bezoeker, Klager, Klant)

Omgaan met lastige situaties

 • In staat zijn om met lastige situaties om te gaan en het moeilijk te hanteren gedrag van anderen te duiden en de menselijke graad te onderscheiden
 • Signaleren van een ‘kritiek’ moment en met een sterk motief en gezond verstand een besluit durven nemen

De training bestaat uit 3 dagen met tussenliggende periode van 2 weken. Dit biedt ruimte voor de thuisopdrachten. Naar behoefte kan ten behoeve van het opvolgen en door ontwikkelen van de eigen ontwikkelplannen een aantal individuele coaching gesprekken volgen. De kosten hiervan zijn op basis van een uurtarief.

Bij de start van je deelname aan de training kun je aangeven of je gebruik wilt maken van de facultatieve onderdelen, deze zullen dan (online) worden gepland (dit kan zowel overdag als op de avond, afhankelijk van het aantal voorkeuren).

Data: Dinsdag 15 maart, 29 maart en 12 april 2022 

Tijd: 09.00 – 17.00 uur

Locatie: wordt nog bekend gemaakt bekend (centrale plaats midden Nederland)

Kosten (Geen BTW verschuldigd!)

 • EQ rapportage  €175,00
 • Gedrag & Drijfveren rapportage  €475,00
 • Kosten training (inclusief lunch en materiaal) €1450,00 

Voor deelnemers aan de training aanbod: Individueel uitleg gesprek n.a.v. rapportage  EQ of Gedrag en Drijfveren, voorafgaand aan de start van trainingsdagen, duur 1,5 uur online, geen kosten.

Training is In company mogelijk (vraag kostenoverzicht aan)

Facultatieve modules online:

 • Hoe zet je een solide onderzoek uit door middel van 360 graden feedback
  • Duur 2 uur, kosten € 95,00 (max. 6 deelnemers)
 • Het Klachtgesprek (attitude en bejegening)
  • Duur 2,5 uur, kosten € 120,00 (max. 6 deelnemers)
 • Ontdekken hoe jouw “m2 Moed” eruit ziet (inbreng eigen casuïstiek)
  • Duur 3 uur, kosten € 150,00 (i.v.m. voldoende ruimte en tijd voor inbreng eigen casuïstiek max. 4 deelnemers )

Mocht je nog twijfel ervaren over deelname aan de training en zou je (alvast) een EQ rapportage en/of Gedrag & Drijfveren rapportage willen hebben plus uitleggesprek, dan is het aanbod vanuit Intercollegiaal:

EQ Rapportage € 175,00 plus uitleggesprek 1,5 uur online: € 295,00

Gedrag & Drijfveren € 475,00 plus uitleggesprek 2 uur online: € 635,00

Neem contact met me op dan maken we een afspraak: Shirley Fehr 06- 57991821 b.g.g. 06-51606434 (spreek een berichtje in) 

Nieuwsgierig naar voorbeeldrapportage Gedrag analyse en Emotionele intelligentie TTI SI  ? https://ttisuccessinsights.nl/assessments/disc/

             

Het werken met ouders in conflictscheidingen (vechtscheidingen) is lastig. Als er kinderen in de knel zijn geraakt heb je als professional een breed scala aan kennis en vaardigheden nodig om in te kunnen zetten. Deze grondige verdiepingstraining leidt op tot Expert Complexe Scheiding en is vooral bedoeld voor professionals die al ervaring hebben met complexe scheidingen.

Het programma bestaat uit 8 modules van 3:00 uur online. 36 SKJ punten formeel leren totaal, bij het missen van een module: punten naar rato.

Om het programma te bekijken en je aan te melden klik hier!

DIT LIJKT MIJ WEL WAT!

CONTACT
OPNEMEN?

Intercollegiaal

Praktijk voor mediation,
(team) coaching training en interim management
Van Dam van Isseltweg 9
4191KC Geldermalsen

mr. S. E. P. C. Fehr (Shirley)
Tel: 06 – 57 99 18 21
e-mail: info@intercollegiaal.nl
shirleyfehr@intercollegiaal.nl

In samenwerking met:
Korver Mediation
Kind uit de Wind

Twijfel niet..