Oplossingsgerichte individuele coaching

In plaats van tijd te investeren in de definitie en ontstaansgeschiedenis van het probleem richt de coach de aandacht op de gewenste, verbeterde situatie. Het eerste leidt namelijk niet tot een oplossing en is verspilling van de tijd en energie. Daarnaast zorgt probleemdenken voor een mindset die de creativiteit van de coachee belemmert.

“We cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them” Eistein

De manier van denken door de coachee bepaalt dus of iets een probleem is en het vinden van een oplossing ligt binnen het eigen vermogen, de eigen competenties. De coach is procesondersteuner. De principes waarlangs dit proces verloopt zijn vooral: doen wat werkt en stoppen met wat niet werkt ; het stellen van duidelijke, specifieke en persoonlijke doelen; de focus op actie.

Vragen die hierbij gesteld worden zijn o.m.:

Wanneer gaat iets beter, wat was jouw inzet/bijdrage hieraan?

Waar was je succesvol in en hoe helpt je dat nu verder?

Wat geeft een sterk gevoel?

Welke stapjes kunnen gezet worden om het beoogde doel te bereiken?

Welke verbeteringen zijn aanwezig?

Om de behoefte aan verbetering en ontwikkeling meer body te geven biedt het opstellen van een Competentie ontwikkelplan (COP) een goede basis. Hierin wordt concreet aangegeven welke competenties verbetering behoeven (denk bv. aan resultaatgerichtheid of beter voor zichzelf opkomen). Vervolgens kan aangegeven worden welk gedrag straks veranderd en zichtbaar is. In de uitwerking van een COP wordt gespecificeerd:

Wat de ontwikkeldoelen zijn (bv. adequaat omgaan met feedback)

Wat de ontwikkelingsactiviteiten zijn (bv. draaien van een 24 uurs dienst)

Welke ondersteuning wordt ingeroepen (bv. intervisie volgen)

Wanneer sprake is van voortgang (de mijlpalen)

Met welke coachingsvragen kun je bij mij terecht?

Individuele coachingsvragen kunnen met de werksetting te maken hebben (onzekerheid over eigen functioneren, faalangst, positie in het team, omgaan met organisatieveranderingen, samenwerking met leidinggevende, zich staande houden in conflictsituaties).

Ook coachingsvragen in de persoonlijke leefsfeer (identiteitsvragen, onzekerheid omtrent de rol als ouder, omgaan met veranderingen, herijking plaats in gezin van herkomst).

Meestal bestaat een coachingstraject uit 5 gesprekken waarna je zelf kunt bepalen welke stappen eventueel nog nodig zijn om jouw gewenste situatie te bereiken en hoeveel gesprekken je hiervoor nog nodig denkt te hebben.

Team coaching

Ook teams worden geconfronteerd met veranderingen in de organisatie waartoe zij zich moeten (leren) verhouden.

Denk bijvoorbeeld aan:

  • Vergaande samenwerking met interne en/of externe partners (“wat zijn onze manieren”, positioneringsvragen die verbonden zijn aan gedeelde waarden).
  • Invoering van andere besturingsfilosofieën zoals “verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie” en het doorvoeren van het concept van zelfsturende/zelforganiserende teams.
  • Sterk veranderende motto’s ten aanzien van de invulling van “versterking van de positie van de cliënt” , zoals: de cliënt staat centraal, uitgaan van de eigen kracht van de cliënt, de regie ligt bij de cliënt.
  • Bezuinigingen die krimp in de formatie te weeg brengen en soms ook tot een heroriëntatie op de kwaliteitsnormen aanleiding geven, de werkdrukverdeling in een team op spanning zetten.
DIT LIJKT MIJ WEL WAT!

CONTACT
OPNEMEN?

Intercollegiaal

Praktijk voor mediation,
(team) coaching training en interim management
Van Dam van Isseltweg 9
4191KC Geldermalsen

mr. S. E. P. C. Fehr (Shirley)
Tel: 06 – 57 99 18 21
e-mail: info@intercollegiaal.nl
shirleyfehr@intercollegiaal.nl

In samenwerking met:
Korver Mediation
Kind uit de Wind

Twijfel niet..