Loading...
Mediation2018-02-28T13:44:41+00:00

MEDIATION

Mediation is een geschikte manier om in situaties waarin partijen er belang bij hebben om ook in de toekomst op een goede manier met elkaar verder te kunnen, te werken aan een gewenste (verbeterde) omgang met elkaar. De duurzaamheid van de oplossing draagt bij aan de duurzaamheid van een eventuele voortzetting van het contact of de samenwerking. Van groot belang als je het ouderschap deelt over je kinderen! Of een goede verstandhouding met je buren voor een prettige woon- en leefomgeving. En zeker als je in een collegiale verhouding moet samenwerken binnen een arbeidsrelatie. Maar ook een zakelijk dispuut kan na een geslaagde mediation van invloed zijn op de zakelijke belangen van beide kanten.

Beide partijen moeten bereid zijn om over wat hen verdeeld houdt te praten. In het startgesprek wordt veel aandacht besteed aan de intenties van partijen: willen ze er echt samen uitkomen? Commitment van beide partijen vormt de basis voor een geslaagde mediation.

De rol van de mediator is die van een procesbegeleider en gespreksleider. De mediator is getraind in het herkennen van communicatiepatronen en het signaleren van fricties, die het vinden van een oplossing in de weg staan. In de gesprekken stimuleert de mediator partijen om niet vechtend maar zoekend tot een oplossing te komen en biedt inzichten in destructieve communicatiepatronen. De mediator faciliteert partijen daarbij, neemt geen standpunt in maar onderzoekt slechts of de oplossing die partijen gevonden hebben een duurzaam karakter heeft en volgt de lijn van partijen ten aanzien van de uitkomsten. Partijen blijven verantwoordelijk voor het behalen van het eindresultaat, in het bijzonder wanneer zij handelen in het belang van hun kind(eren).

DIT LIJKT MIJ WEL WAT!

CONTACT
OPNEMEN?

Intercollegiaal

Praktijk voor mediation,
coaching en training
Van Dam van Isseltweg 9
4191KC Geldermalsen

mr. S. E. P. C. Fehr (Shirley)
Tel: 06 – 57 99 18 21
e-mail: info@intercollegiaal.nl
shirleyfehr@intercollegiaal.nl

In samenwerking met:
Korver Mediation
Kind uit de Wind

Twijfel niet..