Loading...
Coaching2018-02-28T13:44:52+00:00

COACHING

De kern van oplossingsgericht coachen is het werken vanuit de gewenste situatie (in plaats van de focus op het probleem):

 • Er wordt uitgegaan van datgene wat goed werkt (en dus het stopzetten van datgene wat niet werkt)
 • Deze benadering is een krachtige en positieve werkwijze om veranderingen bij mensen, teams en organisaties tot stand te brengen

Vragen worden gesteld om datgene “wat werkt” in beeld te brengen, om weer bewust te zijn van eigen competenties:

 • Wanneer gaat iets beter, wat was jouw inzet/bijdrage hieraan?
 • Waar was succesvol in en hoe help je dat nu verder?
 • Wat geeft een sterk gevoel?
 • Stap voor stap het beoogde doel bereiken
 • Gerichtheid op verbeteringen

De begeleiding richt zich op de verduidelijking van de veranderbehoefte en het helder formuleren van de gewenste situatie. Welke stappen kan je hiertoe zetten en hoe ziet het resultaat per stap er uit.

We kunnen een probleem niet oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt

Albert Einstein

COACHING TYPES

We bieden hier twee verschillende soorten coaching aan.

Individuele coaching

Individuele coachingsvragen kunnen met de werksituatie te maken hebben (zoals: onzekerheid over eigen functioneren, positionering in het team, omgaan met veranderingen in de organisatie, samenwerking met leidinggevende).

Of komen voort uit de persoonlijke leefsfeer (zoals: identiteitsvragen, ouderschap, omgaan met veranderingen). Meestal bestaat een traject uit 5 afspraken waarna je kunt bepalen welke stappen eventueel nog nodig zijn om jouw gewenste situatie te bereiken.

Een verlenging is mogelijk met nog 5 afspraken of minder. Na afronding bestaat altijd de mogelijkheid om een afspraak te maken wanneer je weer een opfrismoment nodig hebt.

Team coaching

Ook teams worden geconfronteerd met veranderingen in de organisatie waartoe zij zich moeten (leren) verhouden.

Denk bijvoorbeeld aan:

 • Vergaande samenwerking met interne en/of externe partners (“wat zijn onze manieren”, positioneringsvragen die verbonden zijn aan gedeelde waarden).
 • Invoering van andere besturingsfilosofieën zoals “verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie” en het doorvoeren van het concept van zelfsturende/zelforganiserende teams.
 • Sterk veranderende motto’s ten aanzien van de invulling van “versterking van de positie van de cliënt” , zoals: de cliënt staat centraal, uitgaan van de eigen kracht van de cliënt, de regie ligt bij de cliënt.
 • Bezuinigingen die krimp in de formatie te weeg brengen en soms ook tot een heroriëntatie op de kwaliteitsnormen aanleiding geven, de werkdrukverdeling in een team op spanning zetten.
DIT LIJKT MIJ WEL WAT!

CONTACT
OPNEMEN?

Intercollegiaal

Praktijk voor mediation,
coaching en training
Van Dam van Isseltweg 9
4191KC Geldermalsen

mr. S. E. P. C. Fehr (Shirley)
Tel: 06 – 57 99 18 21
e-mail: info@intercollegiaal.nl
shirleyfehr@intercollegiaal.nl

Twijfel niet..