Loading...
Achtergrond2019-09-21T08:33:02+00:00

WERKERVARING

Ik (Shirley Fehr) ben al ruim 25 jaar werkzaam geweest in de JGGZ als, dramatherapeut met kinderen en ouders, vervolgens in het management van de Riagg afdeling jeugd.

Nu al weer 15 jaar in de jeugdhulpverlening aan het werk, eerst als sectormanager dagbehandeling. Vanaf 1 januari 2018 herbenoemd in de functie van regiomanager binnen een gefuseerde organisatie met een omvang van circa 1700 medewerkers.

Vanuit de mediation praktijk van Intercollegiaal heb ik een brede ervaring op het gebied conflictbemiddeling (van burenruzies, arbeid gerelateerde conflicten, zakelijk conflicten), met in het bijzonder de bemiddeling in complexe echtscheidingssituaties.

Bij dit laatste is een extra drijfveer het belang van de kinderen, een stem zijn voor hen in de verdeeldheid van hun ouders. Ouders hebben het beste met hun kinderen voor. Maar soms is de hulp van een onpartijdige derde nodig om het belang van hun kinderen blijvend voor ogen te hebben.

Als trainer/coach stel ik de opgedane ervaring en kennis als jurist, manager en therapeut beschikbaar in trainingen en coaching voor professionals.

Of in de vorm van scholingstrajecten (met specifieke opdracht) binnen de zorg of onderwijs, of in de vorm van trainingen gericht op de versterking van teams (naar zelforganisatie) en het vergroten van de eigen identiteit (“waarin onderscheiden we ons” en “wat is hieraan mijn bijdrage”).

WERKWIJZE

Ik werk vanuit een oplossingsgerichte methodiek.

De kern van de oplossingsgerichte methodiek is het werken vanuit de gewenste situatie (in plaats van de focus op het probleem):

  • Er wordt uitgegaan van datgene wat goed werkt (en dus het stopzetten van datgene wat niet werkt)
  • Deze benadering is een krachtige en positieve werkwijze om veranderingen bij mensen, teams en organisaties tot stand te brengen
  • Stap voor stap het beoogde doel bereiken
  • Gerichtheid op verbeteringen

Vragen worden gesteld om datgene “wat werkt” in beeld te brengen, om weer bewust te zijn van eigen competenties.

  • Wanneer gaat iets beter,
  • wat was jouw inzet/bijdrage hieraan?
  • Waar was succesvol in en hoe help je dat nu verder?
  • Wat geeft een sterk gevoel?

Deze werkwijze richt zich op de verduidelijking van de veranderbehoefte en het helder formuleren van de gewenste situatie. Welke stappen kan je hiertoe zetten en hoe ziet het resultaat per stap er  uit.  Kortom het eigen potentieel van de cliënt wordt aangeboord en uitgebreid.

MIJN INSTRUMENTEN

Ik kan hierbij gebruik maken van een aantal “instrumenten” die voor de cliënt het inzicht in de eigen mogelijkheden en ontwikkelgebieden helder in beeld brengen.

Gecertificeerd consultant Gedrag & Drijfveren

Het DISC-model van William M. Marston biedt de basis voor het verkrijgen van inzicht in het van nature aanwezige voorkeursgedrag van iemand en het (respons) gedrag wat iemand toont in o.m. de werkomgeving. Drijfveren, volgens de zes beschrijvingen van Spranger, geven weer wàt je beweegt, wat motiveert in het leven, kortom: “waar je je bed voor uitkomt”.

Emotionele intelligentie van TTI Success Insights

Emotionele intelligentie haalt naar boven in hoeverre iemand in staat is om de eigen emoties en die van anderen aan te voelen, te begrijpen, te verwerken en te reguleren.

CONTACT
OPNEMEN?

Intercollegiaal

Praktijk voor mediation,
coaching en training
Van Dam van Isseltweg 9
4191KC Geldermalsen

mr. S. E. P. C. Fehr (Shirley)
Tel: 06 – 57 99 18 21
e-mail: info@intercollegiaal.nl
shirleyfehr@intercollegiaal.nl

In samenwerking met:
Korver Mediation
Kind uit de Wind

Twijfel niet..